Urząd Miasta w Lublińcu zlecił wykonanie fachowej ekspertyzy pomników przyrody w mieście. Do szczegółowej oceny stanu 12 drzew potrzeba wiedzy i odpowiedniego sprzętu. Do 16 marca miasto planuje wyłonić wykonawcę zlecenia.

Ekspertyza drzew, po co się ją wykonuje?

Łącznie 12 drzew znajdujących się w różnych częściach Lublińca wyznaczono do kompleksowej ekspertyzy. Co ma na celu takie działanie? Pomniki przyrody to najczęściej stare drzewa, których stan warto co jakiś czas sprawdzać. Ekspertyza pozwala ustalić stan zdrowia drzewa, jego statykę oraz bezpieczeństwo dla otoczenia. Jeśli drzewo jest trawione przez choroby lub obumiera, może stanowić zagrożenie dla ludzi i zwierząt przebywających w pobliżu. Głównym celem badań nad stanem zdrowia drzew jest niedopuszczenie, by przewaliły się w najmniej spodziewanym momencie. W niektórych przypadkach możliwa jest poprawa stanu drzewa, a w innych konieczne jest jego wycięcie. Urząd Miasta w Lublińcu planuje wyłonić wykonawcę ekspertyzy do 16 marca. Do oceny wyznaczono między innymi dęby szypułkowe rosnące na bulwarze im. Ludwika Okwieki.