Wyniki drugiej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zostały właśnie ogłoszone przez Premiera Mateusza Morawieckiego. W ramach tego programu zaplanowano inwestycje na sumę niemal 1,8 miliarda złotych, które mają objąć ponad 3200 projektów.

Rzeczony program rządowy otrzymał wsparcie finansowe skierowane między innymi do jednostek samorządu terytorialnego położonych w obszarze powiatu lublinieckiego. Łączna suma środków przyznanych tym jednostkom wyniosła ponad 7 milionów złotych.

Rządowy Program Odbudowy Zabytków to inicjatywa stworzona z myślą o wspieraniu samorządów lokalnych w realizacji zadań związanych z utrzymaniem, odbudową i remontami obiektów zabytkowych. Jest to reakcja na potrzebę poprawy stanu tych obiektów oraz ochrony ich przed dalszą degradacją i niszczeniem.

Program jest skierowany bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów odpowiedzialnych za opiekę nad zabytkami. Środki finansowe z programu mogą być wykorzystane na realizację inwestycji związanych z ochroną i konserwacją zabytków, a także na prace restauratorskie i budowlane prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. W ramach programu możliwe jest również udzielanie dotacji samorządowych na tego typu prace.