Jednym z największych producentów i eksporterem mięsa wieprzowego , który w ciągu roku może wynosić nawet około pięciu milionów ton, jest Unia Europejska. Można więc zaobserwować, że eksport wieprzowiny jest jedną z ważniejszych gałęzi unijnego rolnictwa. Porównując z innymi sektorami, hodowla świń oraz ich późniejsze przerabianie na mięso, ma bardzo istotny wpływ i odpowiada za ponad 8,5% całkowitej produkcji rolnej w krajach Unii Europejskiej.

Produkcja wieprzowiny w stosunku do całkowitej produkcji mięsnej w UE to 35%. Można więc zauważyć, jak ważna część przemysłu stoi w obliczu zagrożenia kryzysem, który spowodował wirus Afrykańskiego Pomoru Świń. Może on doprowadzić do olbrzymich szkód ekonomicznych w Polsce i całej Europie.

Afrykański pomór świń

Afrykański pomór świń (ASF) to bardzo szybko rozprzestrzeniająca się, zakaźna choroba wirusowa. Podatne na nią są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Choć dla ludzi ten wirus nie jest szkodliwy, to już dla świń jest zazwyczaj śmiertelny. Obecnie na ASF nie ma ani szczepionek, ani lekarstw, a wyeliminowanie tej choroby może zająć kilka lat. Stąd też zwalczanie choroby odbywa się wyłącznie metodami administracyjnymi. Metody administracyjne polegają na wybiciu wszystkich świń znajdujących się w zakażonym stadzie oraz ich utylizacji.

Ponadto w konsekwencji stwierdzenia ogniska ASF służby tworzą wokół niego tzw. okręg zapowietrzony – o średnicy 3 km – oraz okręg zagrożony o średnicy kolejnych 7 km. W okręgu zapowietrzonym likwidowane są wszystkie stada świń. Natomiast w okręgu zagrożonym wprowadzone zostają rygorystyczne ograniczenia w zakresie obrotu trzodą chlewną. Następnie w konsekwencji uniemożliwia to sprzedaż i wyprowadzenie świń poza strefę. W rezultacie i te świń z powodu niemożności spełnienia wymogów dobrostanu zostają zabite i poddane utylizacji.

Coraz więcej ognisk ASF

W ostatnim dziesięcioleciu liczba ognisk ASF powiększyła się. Aktualnie choroba nadal występuje w dwunastu krajach  europejskich i są to: Bułgarii, Estonii, Litwy, Łotwy, Niemczech, Polsce, Rumunii, Serbii, Słowacji, Ukrainie, Węgrzech, Włoszech.

Ognisko występowania wirusa na danym regionie lub w danym kraju, może istotnie oddziaływać na przemysł wieprzowy. Jest to spowodowane koniecznością wybicia dużej liczby świń i pojawienia się ograniczeń w handlu. Co z kolei przekłada się na znaczne straty finansowe. Te skutki sprawiają, że gdy wirus ASF się pojawia, powinno się go jak najszybciej wykryć. Następnie konieczne są działania zapobiegawcze oraz zgłaszanie przypadków jego wystąpienia.

Kampania prowadzona przez Europejski Urząd do spraw Bezpieczeństwa Żywności ma za zadanie podnieść świadomość i zrozumienie problemu. Dodatkowo warto znać procedurę i kroki, które należy podjąć w przypadku podejrzenia szerzenia się wirusa.