Do 31.03.2021 roku ma zakończyć się projekt modernizacji oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Lublińcu.

Projekt da możliwość kompleksowego odnowienia wszystkich budynków oczyszczalni ścieków. Istotnym elementem przebudowy placówki będzie jego unowocześnienie w zakresie gospodarki osadowej. Realizacja projektu ma również za zadanie ograniczyć w najwyższym stopniu uciążliwość nieprzyjemnych zapachów.

Projekt ma na celu zapewnienie efektywnego systemu dostarczenia i zneutralizowania ścieków oraz ich przerobienie na osady ściekowe. Do bardziej szczegółowych celów należą:

  • bardziej nowoczesne wykorzystywanie biogazu, który powstaje w procesie stabilizacji osadów (w obecnej chwili jest on tracony) do przerobienia na ciepło. Z pewnością oczyszczalnia wykorzysta wówczas ciepło na własne potrzeby;
  • przebudowa obiektów należących do oczyszczalni, co zapewni najwyższą standard oraz poprawę procesu biologicznego i mechanicznego. Dlatego ważne jest również zmodernizowanie wyselekcjonowanych urządzeń i całych obiektów;
  • wyeliminowanie lub maksymalne obniżenie uciążliwości zapachowej poprzez prowadzenie procesów w specjalnie do tego dostosowanych, zamkniętych lub hermetycznych obiektach
  • poprawienie efektywności odprowadzania wody i zwiększenia gęstości osadów jako istotnego elementu przygotowania wstępnego pozwalającego na odzyskiwanie osadów ściekowych;
  • sprawne funkcjonowanie i bezawaryjna praca instalacji, która została zmodernizowana, co można zawdzięczać większej kompatybilności nowych elementów;
  • wprowadzenie nowoczesnego systemu, który kontroluje zadane procesy według skryptu SCADA;
  • zmniejszenie energochłonności i zużycia wody w procesie oczyszczania ścieków dzięki wprowadzanym usprawnieniom.

Efekty osiągnięte poprzez zrealizowanie projektu realizacji przyczynią się do osiągnięcia celu społecznego miasta Lubliniec. Możliwa dzięki temu będzie lepsza ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami.