Kościół Katolicki nie przeżywa obecnie najlepszego czasu, ale wciąż nie brakuje wiernych i księży, dla których czysta wiara jest najważniejsza. Radosny sposób na celebrowanie wiary i zachęcenie wiernych do częstszej modlitwy znalazł proboszcz z parafii w miejscowości Lisowice w powiecie lublinieckim. Ks. Rafał Wyleżoł stworzył Modlitewne Koło Fortuny!

Parafianie losują intencje modlitwy

Modlitwa jest w wierze chrześcijańskiej, zresztą nie tylko chrześcijańskiej, bardzo istotna. Nic więc dziwnego, że ksiądz proboszcz z lisowickiej parafii postanowił znaleźć atrakcyjny sposób na zachęcenie wiernych do częstszej modlitwy. Chciał przy okazji, by czynność ta kojarzyła się ludziom z czymś radosnym, mając na uwadze głównie najmłodszych parafian.

Tym sposobem proboszcz wpadł na pomysł stworzenia wyjątkowego Koła Fortuny, znanego z wielu popularnych teleturniejów. Skonstruował Koło Modlitwy w symbolicznych kolorach: maryjnym, papieskim i narodowym. Koło podzielił na 30 części i każda z nich zawiera jedną intencję. Koło stanęło w pobliżu kościoła. Chętni mogą podejść i wylosować intencję przed i po mszy.

Zasada: co najmniej jedno Zdrowaś Mario

Parafianie losują intencję modlitwy za pomocą koła, a następnie podchodzą do stojącej obok Figury Matki Bożej Fatimskiej, gdzie modlą się zgodnie z wylosowaną intencją. Zasady są proste, należy jednak pamiętać, by modlitwa była nie krótsza niż jedno Zdrowaś Mario. Po modlitwie można także zadzwonić dzwonem umieszczonym przy Figurze.

Pomysł świetnie się przyjął i spodobał się szczególnie dzieciom, które doceniają wszelkie urozmaicenie. Takie radosne podejście do modlitwy jest dla najmłodszych bardzo atrakcyjne. Tym zabawnym sposobem księdzu proboszczowi udało się nie tylko zachęcić ludzi do modlitw w różnych, istotnych obecnie intencjach, ale także wywołać uśmiech na ich twarzach. A modlitwa radosna liczy się podwójnie, jesteśmy o tym przekonani!

Parafia w Lisowicach słynie z ciekawych pomysłów i pod wieloma względami jest wyjątkowa. Kto więc będzie przejazdem w miejscowości, koniecznie musi tutaj zajrzeć.