3-go września, ostatniego dnia weekendu, Jasna Góra była miejscem centralnych wydarzeń dożynkowych oraz ekspozycji rolniczej. W uroczystościach, które rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem biskupa Drohiczyna – Piotra Sawczuka, brało udział wielu rolników z różnych regionów Polski. Nie zabrakło również przedstawicieli rządu, wśród których był Robert Telus, obecny minister rolnictwa.

Tegoroczne obchody dożynek na Jasnej Górze odbywały się pod patronatem Maryi Matki Kościoła. Nieodłącznym elementem ceremonii była tradycyjna ofiarowanie bochenka chleba z pierwszych zbiorów przez starostów dożynek głównemu celebransowi. Uczestnicy mszy mieli również okazję podziwiać wiele koron dożynkowych, zrobionych z największą precyzją i zdolnością artystyczną ze zboża.

Jasnogórski przeor przemawiał do zebranych, wyrażając wdzięczność za tegoroczne plony i wyrażając nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy będziemy mogli to uczynić. W swym przemówieniu prosił także o łaskę narodowej jedności wobec nowych zagrożeń zarówno zewnętrznych, jak i duchowych. Przeor apelował o ducha heroicznej odwagi na wzór Ojca Kordeckiego, który w kluczowym momencie historii zawierzył Maryi. Modlił się także o łaskę autentycznej miłości Ojczyzny, na wzór św. Jana Pawła II i błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego.