Edward Maniura, burmistrz miasta Lublińca, podzielił się optymistycznymi nowinami w materiale filmowym opublikowanym przez Miejski Urząd. Przekazał, że prace nad budową Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Powstańców Śląskich mają szansę dobiec końca w najbliższych tygodniach.

Wideo pokazuje, jak wiele już udało się zrealizować w trakcie budowy kompleksu rekreacyjnego. Jak informuje burmistrz Maniura, plac zabaw już stoi na swoim miejscu, a nad budową powierzchni boiska trwają ostatnie prace. Ponadto, mini-golf jest już gotowy do użytku, a prace nad stworzeniem parku wodnego dla dzieci są w pełnym toku.

Maniura przekazał również nowości dotyczące dawnej sali treningowej zawodników judo z Lublińca. Po przetargu miejsce to jest teraz na etapie modernizacji. Co więcej, ciągle trwają prace w istniejącym budynku basenu, gdzie powstają kawiarnia oraz punkt wypożyczania sprzętu.

Zgodnie z oświadczeniem burmistrza, do końca bieżącego roku wszystkie prace powinny zostać zakończone.

Wspomnijmy, że umowę pomiędzy Gminą Lubliniec a wykonawcą na budowę Centrum Rekreacyjnego przy ulicy Powstańców Śląskich podpisano we wrześniu 2022 roku. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Zagospodarowanie terenów przy ul. Powstańców Śląskich w Lublińcu”. Projekt ten uzyskał dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które wynosi 4.500.000 złotych. Koszt całkowity tego zadania wynosi 8.806.800 złotych. W ramach prac przewiduje się realizację takich elementów jak: budowa placu zabaw z wodnymi atrakcjami, boisko wielofunkcyjne, pola do gry w mini-golfa, strefa rekreacyjna, parkingi oraz nowe nasadzenia zieleni.