W tym roku obchodzimy ważne święto, a mianowicie 15-lecie od kiedy to św. Edyta Stein stała się patronką miasta Lubliniec. Z tej okazji do końca października trwa konkurs plastyczny na szczeblu powiatowym skierowany do dzieci i młodzieży. Tematem konkursu jest stworzenie zakładki do książki pod tytułem „Patronką miasta Święta niewiasta – Edyta Stein dla Lublińca”.

Głównym celem tej inicjatywy jest nie tylko uczczenie 15-lecia patronatu św. Edyty Stein nad Lublińcem, ale również zainteresowanie młodszych pokoleń postacią świętej i jej biograficznymi związkami z tym miastem. Dodatkowo, udział w konkursie ma na celu rozwijanie pasji artystycznych u dzieci i młodzieży.

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnicy muszą przygotować pracę plastyczną, będącą dwustronną zakładką do książki. Zakładka może być wykonana dowolną techniką, ale bez użycia materiałów sypkich i musi mieć wymiary 5cm x 18 cm. Konkurs jest otwarty dla uczniów szkół podstawowych i średnich z powiatu lublinieckiego.

Wszystkie prace zwycięzców będą prezentowane na wystawie pokonkursowej, a także wydane jako zakładki do książek. Każdy z laureatów otrzyma w nagrodę 20 sztuk zakładek autorstwa własnego. Szkoły, z których pochodzą laureaci, zostaną poinformowane o terminie wystawy i ceremonii wręczenia nagród.