W Lublińcu, w parafii pw. św. Stanisława Kostki w Oblęgorku, odbyły się uroczyste ceremonie pogrzebowe śp. o. Antoniego Skwierawskiego OMI, zasłużonego zakonnika, który odszedł do wieczności 15 listopada bieżącego roku w infirmerii zakonnej tegoż miasta.

Całość ceremonii pogrzebowych poprzedziła modlitwa w miejscach szczególnie ważnych dla zmarłego oblata. Początkowo odbyła się ona w jego rodzinnej parafii, położonej we Wysinie (należącej do diecezji pelplińskiej), a następnie przeniosła się do parafii pw. św. Eugeniusza de Mazenoda w Kędzierzynie-Koźlu. To tam, na tym terenie, o. Antoni Skwierawski spędził znaczną część swojego życia, nieustannie pracując jako misjonarz ludowy i służąc wiernym przez duszpasterstwo parafialne w ostatnich latach swego istnienia.

W trakcie liturgii pogrzebowej obowiązki przewodniczącego pełnił wikariusz prowincjalny – o. Krzysztof Trociński OMI. Konsekrację Mszy Świętej realizowali z kolei ks. Edmund Lenz SJ, będący krewnym śp. o. Antoniego, oraz ks. Arkadiusz Ćwikliński, proboszcz parafii rodzinnej w Wysinie, dedykowanej Wszystkim Świętym. Modlitwę wzmocniła obecność bliskich i rodziny zmarłego oblata, współbraci oblatów, zakonnic oraz parafian z Kędzierzyna-Koźla i Lublińca, a także przyjaciół misjonarzy oblatów.