W ciągu roku 2023, na szosach naszej jednostki terytorialnej zarejestrowano 33 zdarzenia drogowe. W wyniku tych nieszczęśliwych incydentów, niestety, straciliśmy 9 obywateli, podczas gdy dalsze 36 odniosło obrażenia. Służby porządkowe z lublinieckiego oddziału drogówki miały na swoim koncie 117 przypadków niedozwolonej jazdy pod wpływem alkoholu. Dodatkowo, wykryto 28 kierowców, którzy przekroczyli dozwoloną prędkość w miejscu oznakowanym jako teren zabudowany o więcej niż 50 km/h – informuje Komenda Powiatowa Policji w Lublińcu. W kontekście danych policyjnych z poprzedniego roku, wtedy miało miejsce o 4 zdarzenia więcej, a także o jedną ofiarę śmiertelną więcej.

W roku 2023 funkcjonariusze zauważyli także spadek liczby wypadków ze skutkiem śmiertelnym dla pieszych – odnotowano ich tylko 4, co stanowi spadek o trzy w porównaniu do roku poprzedniego. Ponadto, siły policyjne zatrzymały 117 kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu, co jest wzrostem o 9 w porównaniu do roku 2022. Co więcej, nietrzeźwi kierowcy byli winni 33 kolizji drogowych, co oznacza wzrost o 5 przypadków w stosunku do roku poprzedniego.

Przez ostatnie 12 miesięcy służby policyjne rejestrowały 4761 przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości, czyli o 9 więcej niż w roku 2022. W tę liczbę wliczono 28 przypadków przekroczenia prędkości powyżej 50 km/h na terenie zabudowanym, które prowadziły do tymczasowego odebrania prawa jazdy na okres trzech miesięcy. Porównując te dane z rokiem 2022, wtedy zatrzymano aż 40 takich kierowców.