W minioną sobotę, Lubliniec stał się miejscem ważnej inicjatywy mającej na celu zarejestrowanie potencjalnych dawców komórek macierzystych. Za tę szlachetną akcję odpowiedzialne były takie organizacje jak Służba Więzienna, Ochotnicza Straż Pożarna z Taniny oraz jej odpowiednik z Solarni. Miejsce przeprowadzenia wydarzenia to galeria handlowa zlokalizowana przy ulicy Oleskiej.

Akcja zyskała szerokie poparcie ze strony licznych służb działających na terenie powiatu lublinieckiego. Wśród nich znalazły się: Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Służba Więzienna oraz Lasy Państwowe. Ich wspólnym celem było wsparcie dla majora Darka Lisa ze Służby Więziennej. Major Lisa zmaga się obecnie z chorobą i wymaga przeszczepienia szpiku kostnego. Stąd też konieczność odnalezienia jego genetycznego bliźniaka.

Głównym założeniem całej inicjatywy była możliwość rejestracji jak największej ilości potencjalnych dawców szpiku kostnego. Było to możliwe dzięki współpracy z fundacją DKMS. Aby zostać dawcą, trzeba spełniać kilka warunków: ogólnie dobry stan zdrowia, wiek pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, brak znacznej nadwagi oraz stały pobyt na terenie Polski.

Podczas procesu rejestracji, z pobranej od kandydata próbki wykonuje się analizę antygenów zgodności tkankowej. Następnie, wszystkie zebrane dane wraz z wynikami analizy są wprowadzane do specjalistycznej bazy dawców.

Szacunek dla życia drugiego człowieka to wartość, która przewijała się przez całą akcję. Oddanie swoich komórek macierzystych może okazać się jedyną szansą na wyzdrowienie dla osób dotkniętych chorobą. Wspólna praca służb i indywidualnych dawców może przyczynić się do uratowania wielu istnień. Warto dodać, że wśród policjantów z lublinieckiej komendy są już Honorowi Dawcy Krwi. Teraz reszta społeczności ma szansę dołączyć do nich, stając się dawcami komórek macierzystych.