Na terenie Kokotka, jednej z dzielnic Lublińca, trwa budowa infrastruktury sanitarno-kanalizacyjnej, w tym oczyszczalni ścieków. Projekt ten ma istotne znaczenie dla codziennego życia mieszkańców miasta. Aktualnie prace nad tym przedsięwzięciem osiągnęły 70-procentowy poziom zaawansowania.

Proces realizacji projektu rozpoczął się na początku sierpnia 2023 roku i przebiega zgodnie z harmonogramem. Postęp prac budowlanych wskazuje, że termin zakończenia inwestycji wydaje się realny.

– Właśnie zajmujemy się wyposażeniem oczyszczalni ścieków. Zostało nam jeszcze nieco pracy przy tworzeniu sieci kanalizacyjnej i jej przyłączy. Na ten moment ukończyliśmy już 70 proc. wszystkich zaplanowanych prac. Termin zakończenia prac wyznaczony na koniec sierpnia jest nienaruszony. Do rozwiązania pozostaje jedynie kwestia odprowadzania ścieków z tych budynków, które na obecnym etapie nie są przewidziane do podłączenia – informuje burmistrz Lublińca, Edward Maniura.

Przedstawiony projekt ma kluczowe znaczenie dla dzielnicy Kokotek, w której mieszka obecnie 300 osób. Planowane jest, że do nowej kanalizacji zostanie podłączone około 80 proc. z nich.

– Ta inwestycja pozwoli rozwiązać problemy z gospodarką ściekową w tej części Lublińca, która leży na obrzeżach miasta. Pozwoli to na zakończenie prac nad siecią uzbrojenia i przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w okolicy – komentuje burmistrz Maniura.