Planowana inwestycja w postaci Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wysokiej jest już na dobrej drodze do realizacji. Obiekt, u którego podstawy stworzenia leży troska o starszych mieszkańców społeczności, będzie miał możliwość przyjęcia 20 seniorów. Z tej grupy, połowa będzie miała zapewnione miejsce całodobowe, a druga połowa – dzienny pobyt.

Decyzja o budowie centrum została oficjalnie zatwierdzona poprzez umowę między Moniką Jurek, Wojewodą opolską, a Sylwestrem Lewickim, Burmistrzem Olesna. Co więcej, całość założenia jest wspierana finansowo przez rząd – dofinansowanie wynosi 3 miliony złotych i stanowi 99% całkowitych kosztów projektu.

Przewidywane koszty budowy od podstaw nowoczesnego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego wyniosą około 3,042 mln zł. Na tę sumę składa się dotacja z Funduszu Solidarnościowego w wysokości dokładnie 3,021 mln zł. Pozostałe środki zostaną sfinansowane z budżetu gminy Olesno.

Celem budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wysokiej jest zapewnienie wsparcia i opieki dla 20 seniorów. Jak wcześniej wspomniano, instytucja będzie mogła pomieścić 10 osób na pobyt całodobowy oraz 10 osób na pobyt dzienny.

Planowany obiekt zostanie zlokalizowany w sercu miejscowości Wysoka, w sąsiedztwie kościoła oraz budynku dawnej szkoły podstawowej. Dodatkowo, w bezpośrednim sąsiedztwie centrum zostanie urządzony ogród, wyposażony w różne urządzenia rekreacyjne, pozwalające na aktywne spędzanie czasu przez mieszkańców.