Wraz z minionym 20-leciem od kiedy Polska, razem z Cyprem, Czechami, Estonią, Litwą, Łotwą, Maltą, Słowacją, Słowenią i Węgrami, przystąpiła do Unii Europejskiej, warto odnotować, że było to największe w historii poszerzenie tego bloku. Był to również jeden z ważniejszych punktów ówczesnej polityki zagranicznej naszego kraju. Jakie korzyści przyniosło to Lublińcowi?

Oficjalny start do rozmów akcesyjnych, które miały na celu włączenie Polski do UE, nastąpił w marcu 1998 roku. Ostateczne ustalenia doszły do skutku pod koniec 2002 roku. Kolejnym krokiem było podpisanie traktatu akcesyjnego 16 kwietnia 2003 roku w Atenach. Dokument ten stanowi prawną podstawę dla przyłączenia Polski do UE. Sygnatariuszami byli premier Leszek Miller, minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz oraz minister ds. europejskich Danuta Hübner.

Następnie, między 7 a 8 czerwca 2003 roku odbyło się referendum akcesyjne. 77,45% głosujących zdecydowało się poprzeć członkostwo w UE, podczas gdy 22,55% było przeciwnych. Dodatkowo, 0,72% głosów było nieważnych. Frekwencja wyniosła 58,85%. Ostatecznie, dokładnie o północy 1 maja 2004 roku Polska wraz z dziewięcioma innymi krajami oficjalnie dołączyła do Unii Europejskiej jako pełnoprawny członek.

Dołączenie Polski do Unii Europejskiej otworzyło nowe możliwości również dla Lublińca. Miasto to skorzystało z funduszy UE i pozyskało ponad 82,5 mln zł dofinansowania na szereg obszarów takich jak transport, energetyka, nauka i edukacja, kultura, ochrona środowiska, turystyka oraz rewitalizacja.