Pierwsza sesja nowo wybranej Rady Powiatu Lublinieckiego odbyła się we wtorek, 7 maja o godzinie 9.00. Sesję prowadził radny senior, Rufin Majchrzyk. Marta Szpitun-Mendrela, Przewodnicząca Powiatowej Komisji Wyborczej, wręczyła członkom Rady zaświadczenia potwierdzające ich wybór. Następnie każdy z radnych złożył uroczyste ślubowanie.

Podczas tego spotkania utworzono również Komisję Skrutacyjną, która miała na celu przeprowadzenie technicznej strony głosowań podczas posiedzeń. W skład tej Komisji weszli: Przewodnicząca, Renata Pyrek oraz pozostali członkowie – Sonia Wachowska, Krzysztof Strzoda, Dawid Smol i Karolina Dudzik.

Podczas inauguracyjnej sesji przeprowadzono także tajne głosowanie na stanowisko starosty. Joachim Smyła zdobył zwycięstwo nad Anną Jonczyk – Drzymałą, uzyskując wynik 14 do 4 głosów. Tym samym Joachim Smyła utrzymał swoje stanowisko starosty powiatu lublinieckiego.

Pozostałe stanowiska w Radzie Powiatu również zostały obsadzone. Anita Naczyńska została jednogłośnie wybrana na przewodniczącą Rady Powiatu, zaś Jerzy Orszulak i Ernest Pogoda objęli stanowiska wiceprzewodniczących. Tadeusz Konina ponownie otrzymał funkcję wicestarosty. Do Zarządu Powiatu, poza starostą i wicestarostą, wybrano jeszcze: Rufina Majchrzyka, Leszka Matyję oraz Marka Wręczyckiego.