W Lublińcu, znanym mieście na Śląsku, trwają intensywne prace budowlane związane z inwestycjami miejskimi planowanymi na wiosnę. Wśród tych inwestycji kluczowe miejsce zajmują przebudowy dróg oraz remont istotnego mostu.

Obecnie, miejskie służby skupiają się na restrukturyzacji dwóch ulic: Spokojnej i dr. Emila Cyrana. Prace obejmują nie tylko zmiany w nawierzchni tych dróg, ale również rozbudowę systemu kanalizacji deszczowej. Jest to szczególnie ważne, mając na uwadze możliwości poprawy odpływu wód opadowych. Ponadto, przeprowadzany jest remont mostu znajdującego się nad rzeką Lublinicą.

W ramach tych inwestycji drogowych, przewiduje się wykonanie robót na odcinku drogi długości około 1 100 metrów bieżących. Zostanie tam wymieniona nawierzchnia z betonu asfaltowego, a także nawierzchnia z kostki betonowej. Remontowany obiekt mostowy posiada konstrukcję nośną o długości blisko 13 metrów. Dodatkowo, zaplanowano prace związane z modernizacją sieci elektroenergetycznej, oświetlenia drogowego, sieci wodociągowej i gazowej. Zostanie też zbudowany nowy system odwodnienia drogi.

Pierwsze kroki inwestycyjne zostały już podjęte. Na ulicy Cyrana usunięto nawierzchnię z płyt żelbetowych, a także wycięto drzewa, które kolidowały z planowanym projektem. Przy cmentarzu komunalnym zgromadzono materiały niezbędne do prac budowlanych, takie jak tłuczeń na podbudowę. Aktualnie trwają prace ziemne związane z konstrukcją nowej nawierzchni ul. Cyrana.