W Lublińcu odbyło się spotkanie, którego organizatorami byli Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na seminarium zaproszeni zostali oficerowie lokalnej jednostki policji i tematyka spotkania skupiała się na problemie przemocy domowej.

Spotkanie miało miejsce 27 maja, w lublinieckim centrum kulturalnym „Lubiteka” przy ulicy Sportowej 3. Wśród obecnych było wiele ważnych postaci, w tym Komendant Powiatowy Policji w Lublińcu – insp. Mariola Biskup, asp. szt. Piotr Madejczyk pełniący funkcję zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji, a także funkcjonariusze Rewiru Dzielnicowych z lublinieckiej komendy. Uczestniczyli również przedstawiciele lokalnych instytucji, placówek edukacyjnych oraz organizacji non-profit.

Podczas tego wydarzenia uczestnicy mieli możliwość zgłębienia swojej wiedzy na temat nowych regulacji zawartych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Seminarium prowadziła pani Liliana Krzywicka, doświadczona psycholog i socjolog. Podczas szkolenia omówiono różne strategie związane z pomocą psychologiczną, pracą socjalną i interwencją w przypadkach przemocy.

Na spotkaniu poruszono również tematy związane z nowymi regulacjami dotyczącymi izolacji osób stosujących przemoc oraz interwencji wobec sprawców. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat procesu interwencyjnego zbierania dzieci zagrożonych przemocą domową. Omawiano przykłady z rzeczywistego życia oraz metody radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach.