Kilka dni temu mieszkańcy Lublińca próbowali zaalarmować straż miejską. Woda w potoku Steblowskim, będącym ozdobą centrum miasta, była zupełnie czarna. Nie potrzeba było specjalnej ekspertyzy, by stwierdzić, że wodę zanieczyszczono ropopochodną substancją.

Potok Steblowski zanieczyszczony: strażacy w akcji

Początkowo zaniepokojeni stanem potoku Steblowskiego przechodnie chcieli wezwać straż miejską, jednak nikt nie odbierał telefonów. W związku z tym wezwano straż pożarną, a strażacy po przybyciu na miejsce od razu wzięli się do roboty.

Za pomocą odpowiedniego sprzętu i zastawek absorpcyjnych z balotów słomy strażacy oczyścili wodę z dziwnej, czarnej substancji. Na tyle, o ile się dało. Pobrano także próbki czarnej substancji, by zbadać jej skład. To może okazać się pomocne w ustalaniu źródła wycieku.

Wkrótce po przybyciu straży pożarnej na miejscu pojawiła się również straż miejska, policja i sanepid. Skażenie wody to zawsze jest poważna sprawa, dlatego podjęto szereg działań w kierunku wyjaśnienia sprawy.

Nie wiadomo, skąd nastąpił wyciek

Początkowo strażacy usiłowali zlokalizować wyciek, idąc wzdłuż potoku, jednak to do niczego nie doprowadziło. Zlokalizowanie źródła wycieku może okazać się trudne, tym bardziej że minęło już kilka dni od akcji nad potokiem. Mimo to nadal nie ustalono, skąd pochodzi substancja, która skaziła wodę potoku i zabarwiła ją na czarno.

Co ciekawe, podobna sytuacja miała miejsce w marcu 2021 roku. W tamtym czasie potok Steblowski został zanieczyszczony olejem samochodowym, który pochodził z pobliskiej Strefy Ekonomicznej, gdzie znajduje się między innymi zakład motoryzacyjny. Niestety media nie przekazały informacji o tym, jak wtedy skończyła się ta sprawa. Wiadomo jedynie, że sprawę przejęła policja. Jeśli więc zakładowi udowodniono zanieczyszczenie potoku, zapewne skończyło się to nałożeniem kary. Trudno jednak powiedzieć, jak duża była to kara.

Wiele wskazuje na to, że tym razem również mogło dojść do wycieku z tego samego miejsca. To z kolei wzbudza wątpliwość względem kary udzielonej z powodu wydarzenia z marca tego roku.