Polacy tworzą społeczeństwo starzejące się, co oznacza, że seniorów przybywa z każdym rokiem. To ważne, by dbać o dobrostan psychiczny i fizyczny ludzi w podeszłym wieku, zwłaszcza że kiedyś sami zajmiemy ich miejsce. W obecnych czasach życie seniorów jest szczególnie trudne, naznaczone samotnością i problemami finansowymi. W Lublińcu postanowiono to zmienić.

Lubliniec aktywizuje seniorów

Pomocą oferowaną dla osób starszych zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lublińcu. W pomoc zaangażowały się także inne instytucje lokalne. Dzięki temu seniorzy mogą liczyć na wsparcie w zakresie przemocy domowej, jeśli taka występuje, oraz pomoc w radzeniu sobie w codziennym życiu. Projekt lublinieckiego MOPS-u zakłada również aktywizację osób starszych i próbę włączenia ich do życia towarzyskiego, co pozwoli im na poszerzenie kontaktów społecznych.

W Lublińcu prężnie działa lokalny Klub Seniora, który będzie zajmował się również projektem dotyczącym przeciwdziałania przemocy wobec seniorów. Chętne osoby mogą zapisać się telefonicznie, kontaktując się z Klubem Seniora. Cykl zajęciowy będzie naprawdę ciekawy, dlatego warto skorzystać z tego propozycji!

Problemy współczesnych seniorów

Współcześni seniorzy stają przed wieloma wyzwaniami. Przede wszystkim samotność wśród osób starszych jest coraz częstsza, ponieważ rodziny coraz rzadziej mieszkają w domach wielopokoleniowych. Do tego dochodzą również problemy finansowe, które skutecznie zniechęcają do spotkań towarzyskich. Trudną już sytuację towarzyską dodatkowo pogorszyła pandemia, a lęk przed przyszłością pogłębia tragiczna sytuacja w Ukrainie.

O seniorach dużo się mówi również w kontekście doświadczanej przez nich przemocy, niestety ze strony najbliższych, Zdarza się również, że seniorzy padają ofiarami złodziei. Starsi ludzie niezaznajomieni ze współczesną technologią są bezbronni i osamotnieni. Zdecydowanie należy to zmienić, ponieważ wiek nie powinien mieć wpływu na jakość naszego życia. Oczywiście chorób w podeszłym wieku nie sposób uniknąć, ale dostęp do odpowiedniej pomocy znacząco może poprawić codzienne życie.