Od teraz komfort mieszkańców Lublińca znacząco się poprawi. Zniknie uciążliwy zapaszek, dobiegający regularnie w ciepłe dni z terenów oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnię bowiem zmodernizowano, kończąc tym samym największą inwestycję w historii miasta. Remont i rozbudowa oczyszczalni pochłonęły w sumie nieco ponad 52 mln zł.

Gigantyczna inwestycja z dużym dofinansowaniem

Oczyszczalnia ścieków działająca w Lublińcu bez wątpienia wymagała remontu. W celu usprawnienia funkcjonowania oczyszczalni zdecydowano się również na rozbudowę części osadowej. Inwestycję zrealizowano z uwzględnieniem wszelkich wymogów krajowych i unijnych, co dodatkowo zabezpiecza oczyszczalnię na przyszłość. Można powiedzieć, że zadanie zrealizowano na najwyższym poziomie, umożliwiając miastu dalszy, swobodny rozwój. I chociaż inwestycja pochłonęła ponad 52 mln zł, to było warto. Co więcej, większość środków na ten cel pozyskano w ramach dofinansowania. Unia Europejska dołożyła do projektu aż 27 mln zł, a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska blisko 15 mln zł. Z budżetu Lublińca dołożono więc około 10 mln zł. Realizację projektu powierzono firmie z Krakowa.

Poprawa jakości życia mieszkańców

Oczyszczalnie ścieków są niezbędne i tak jak wszystko inne, niekiedy wymagają modernizacji. Tak też było w przypadku oczyszczalni ścieków z Lublińca. W ciepłe dni mieszkańcy ulic sąsiadujących z obiektem zmagali się z uciążliwym smrodem. Od teraz ten problem przestanie istnieć. W samą porę, gdyż najbliższe sezony letnie zapowiadają się upalne! Kolejną zaletą modernizacji jest oczywiście zwiększenie możliwości przetwórczych. Dzięki temu miasto będzie mogło się rozwijać, bez obaw o wydolność oczyszczalni. Nowoczesnym akcentem jest również wykorzystywanie biogazu będącego skutkiem ubocznym działania oczyszczalni. Biogaz zasili oczyszczalnię ścieków w energię cieplną. Przed modernizacją to ekologiczne rozwiązanie nie było możliwe ze względu na brak odpowiednich elementów w systemie oczyszczalni.

Władze Lublińca są bardzo zadowolone z inwestycji, a pozytywne zmiany z pewnością przypadną do gustu także mieszkańcom miasta.