Raz do roku, gdy jesień przechodzi w zimę i temperatury zaczynają gwałtownie spadać, często osiągając punkt zamarzania lub nawet niżej, służby policyjne apelują do społeczeństwa o zwrócenie szczególnej uwagi na tych, którzy mogą cierpieć z powodu niskich temperatur. Apel ten dotyczy przede wszystkim osób bezdomnych, starszych i nietrzeźwych przebywających na otwartym powietrzu, które są szczególnie narażone na hipotermię. Wszyscy są zachęcani do natychmiastowego kontaktu z policją za pomocą numeru alarmowego, jeśli napotkają kogoś, kto może być w takiej sytuacji. Każde zgłoszenie jest natychmiast sprawdzane przez odpowiednie służby.

Podczas codziennych patrolów, funkcjonariusze policyjni skupiają swoją uwagę na lokalizacjach, które mogą być potencjalnymi schronieniami dla osób bezdomnych. Takimi miejscami mogą być opuszczone budynki, działki ogrodowe czy altanki. Osoby bezdomne często zapalają tam ogniska w celu ogrzania się, co może prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Policja monitoruje sytuację tych osób każdego roku oraz oferuje bezpośrednią pomoc tym, którzy jej potrzebują. W praktyce oznacza to, że policjanci proponują przewiezienie osób bezdomnych do ośrodków, w których mają zapewnione ciepłe miejsce na noc, posiłek i możliwość odpoczynku w komfortowych warunkach.