Administracja miasta Lublińca prowadzi poszukiwania firmy, zdolnej do zaprojektowania tunelu przebiegającego pod torami kolejowymi znajdującymi się wzdłuż ulicy Częstochowskiej. Niestety, pierwsza próba przetargu zakończyła się niepowodzeniem i musiała zostać unieważniona. Z tego powodu, władze miasta postanowiły zmienić strategię i obecnie planują rozpocząć proces negocjacji z potencjalnymi wykonawcami. Tak zaplanowana inwestycja ma za zadanie zlikwidować punkt o największym natężeniu ruchu kolei w mieście.

Miasto Lubliniec przygotowuje się do realizacji tej inwestycji od dwóch lat. W tym czasie, przedstawiciele władz miejskich podpisali list intencyjny z PKP Polskie Linie Kolejowe. List ten miał na celu formalizację współpracy w zakresie budowy przeprawy podtorowej dla samochodów, pieszych i rowerzystów. Planowany tunel ma znajdować się na trasie ulicy Częstochowskiej i ma przebiegać pod dwoma liniami kolejowymi: Kielce-Fosowskie (linia 61, zwana również protezą koniecpolską) oraz Kalety-Kluczbork-Wrocław Mikołajów (linia 143, eksploatowana również przez pociągi zmierzające w kierunku Poznania). W ramach inwestycji planowane jest także przemodelowanie układu ulicznego na ulicy Częstochowskiej, której przebieg po zmianach będzie przypominać literę 'U’.

Zakończenie budowy tunelu pod torami przyniesie znaczącą poprawę komunikacji w mieście. Obecnie, częste zamykanie przejazdu z powodu intensywnego ruchu pociągów – około 160 składów dziennie – prowadzi do utrudnień dla mieszkańców miasta. Inwestycja umożliwi płynny ruch zarówno dla pieszych, rowerzystów jak i samochodów.