W związku ze zbliżającymi się świętami, które tradycyjnie spędzane są w ciepłym rodzinnym gronie przy obficie zastawionym stole, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w Lublińcu podkreśla problem niedostatku żywności wśród społeczności najbiedniejszych. Najświeższy raport Federacji Polskich Banków Żywności pokazuje, że w przeciągu ostatnich dwunastu miesięcy sytuacja finansowa prawie 78% biednych osób otrzymujących darmową żywność od instytucji charytatywnych, znacznie się pogorszyła. Ta niepokojąca tendencja dotyka wielu grup społecznych, jak osoby starsze, dzieci, osoby z niepełnosprawnościami i samotni rodzice. Niestety, obserwujemy również ten trend w Lublińcu, gdzie coraz więcej osób prosi o pomoc żywnościową.

Z myślą o przeciwdziałaniu temu zjawisku, kierownictwo i personel MOPS aktywnie poszukują wszelkich możliwości zdobycia jedzenia dla potrzebujących mieszkańców naszej gminy. Współpracując z Federacją Polskich Banków Żywności, organizujemy corocznie dwie Świąteczne Zbiórki Żywności – jedną na Wielkanoc i drugą na Boże Narodzenie. W tym roku zebraliśmy w sumie prawie 2,5 tony produktów spożywczych. Zebrane artykuły trafiły do osób najbardziej potrzebujących w naszym mieście, a także do szkół w Lublińcu, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, oddziału młodzieżowego Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego, Domu Dziennego Pobytu „Klubu Seniora”, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz schroniska dla bezdomnych MARKOT w Kokotku.