Podczas spotkania Rady Powiatu, które odbyło się 13 grudnia, radni dokonali istotnego kroku w planowaniu finansów na nadchodzący rok. Przyjęli uchwałę budżetową na rok 2024, określając kierunek działań gospodarczych powiatu. Dodatkowo, podczas sesji radni zagłosowali za zatwierdzeniem programu naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lublińcu. W owych obradach wziął udział również Przemysław Witek, reprezentujący Lubliniec jako poseł.

Budżet powiatu lublinieckiego na 2024 rok wyniesie 152 miliony złotych. Z tej sumy ponad 50 milionów złotych zostanie zarezerwowane na różne inwestycje, co stanowi ważny element rozwoju regionu.

Starosta Joachim Smyła podkreślał rangę tej sesji, nazywając ją jednym z najważniejszych spotkań w ciągu roku. Wyraził swoją wdzięczność radnym za ich wkład i zaangażowanie, podkreślając znaczenie uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej dla planowania przyszłości samorządu. Smyła chwalił konstruktywną i rzeczową współpracę z radnymi, która przyczyniła się do realizacji wspólnych celów na rzecz mieszkańców powiatu.

Dochody, które zostały zaplanowane w budżecie na rok 2024, wynoszą 152.865.513,23 zł. Przewidywane wydatki są nieco wyższe i wyniosą 156.547.050,99 zł, w tym wydatki majątkowe – 21.360.704,80 zł.