Najnowsze dane pochodzące z Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wskazują, że w dniu 5 lutego na terenie województwa śląskiego Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej (KW PSP) w Katowicach zarejestrowała 333 interwencje, które dotyczyły niekorzystnych warunków atmosferycznych i hydrologicznych. W szczególności, duże zaangażowanie służb można było zaobserwować w powiatach: częstochowski (55 interwencji), będziński (46 interwencji) oraz myszkowski (47 interwencji). Akcje ratownicze miały miejsce również w powiecie lublinieckim.

Interweniujące służby musiały poradzić sobie przede wszystkim ze skutkami silnego wiatru oraz z koniecznością pompowania nadmiaru wody. Dokładnie 48 interwencji związanych było z aktywnością silnych podmuchów wiatru. Najwięcej takich działań zanotowano w powiecie żywieckim (7), bielskim (6) oraz lublinieckim (6). Z kolei aż 231 razy interweniowano z powodu podtopień, które wymagały pompowania wody. Obszary o największej liczbie takich zdarzeń to powiaty: częstochowski (45 interwencji), będziński (34) oraz myszkowski (39). Dodatkowo, rejestracja obejmowała 85 przypadków pompowania wody w obiektach mieszkalnych, z czego najwięcej odnotowano w powiatach: myszkowski (14), będziński (11) oraz częstochowski (8).