Prace budowlane przy tworzeniu parku rekreacyjnego w Lublińcu zbliżają się ku końcowi. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „POL-REM” Sp. z o.o., odpowiedzialne za realizację tego projektu na rzecz miasta, ma nadzieję, że wynik ich pracy przypadnie do gustu młodym mieszkańcom.

Inwestycja obejmuje wiele atrakcji: plac zabaw z fontanną, wielozadaniowe boisko sportowe, pola minigolfowe i bule, strefę relaksu oraz miejsca parkingowe. Dodatkowo powstanie nowy wyjazd z ul. Powstańców Śląskich. Zakładane są również prace związane z nasadzeniem nowych roślin. Istniejący budynek basenu zostanie przekształcony w kawiarnię i punkt wypożyczania sprzętu.

Edward Maniura, burmistrz Lublińca, podkreśla, że obiekt ten ma służyć nie tylko lokalnym mieszkańcom, ale również przyjezdnym z innych dzielnic czy miast. Koszt całego przedsięwzięcia wynosi blisko 9 milionów złotych, a prace są już na ukończeniu. Jak podkreśla burmistrz, kosmetyczne prace są jedynym, co jeszcze pozostaje do zrealizowania. Zakończenie inwestycji planowane jest na marzec, a otwarcie parku nastąpi 1 czerwca, na Dzień Dziecka.

Burmistrz wskazał również na unikalność tego obiektu w skali regionu. Wodny plac zabaw, połączony z minigolfem, polem do gry w bule i wielofunkcyjnymi boiskami, będzie pierwszą tego typu atrakcją na tym obszarze.