W 2023 roku, Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął inwestycję, która wpłynęła na zmianę sytuacji komunikacyjnej dla mieszkańców okolicy. Zmuszeni zostali oni do rezygnacji z wygodnego przechodzenia nad torami kolejowymi, gdyż istniejący tam wiadukt wymagał pilnej modernizacji ze względu na stopniowo pogarszający się stan techniczny.

Obecnie prace nad nowym wiaduktem na ulicy Powstańców Śląskich w Lublińcu postępują planowo. Burmistrz miasta, Edward Maniura, podkreśla wagę tej inwestycji. Wyraża swoje niepokoje, mówiąc, iż trudno sobie wyobrazić okoliczności, kiedy wiadukt przestanie działać z powodu problemów technicznych. Brak przygotowania zarówno ze strony miasta, jak i Zarządu Dróg Wojewódzkich do takiego scenariusza, mógłby doprowadzić do nieporównywalnych problemów komunikacyjnych.

Zdaniem burmistrza Maniury, od wielu lat zabiegał on o realizacje tej inwestycji w rozmowach zarówno z Zarządem Dróg Wojewódzkich, jak i marszałkiem województwa śląskiego. Przypomniał, że aż dwukrotnie przygotowywane były dokumentacje na ten cel. To pokazuje wagę i pilność tej inwestycji dla lokalnej społeczności.