Władze miejskie Lublińca podały do publicznej wiadomości, jakie zmiany w organizacji ruchu zostały zaplanowane na terenach przyległych do cmentarzy w okresie święta Wszystkich Świętych oraz Dnia Zadusznego.

Głównymi ulicami sąsiadującymi z parafialnym cmentarzem są Plebiscytowa, Cmentarna oraz Powstańców Śl. W trakcie obchodów tych dni specjalnych zostaną zorganizowane miejsca parkingowe na ulicach Cmentarnej, Szaforza i Plebiscytowej, a dokładniej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Paderewskiego a ul. Nową. W związku z tym, konieczne będzie wprowadzenie pewnych modyfikacji odnośnie dozwolonych kierunków jazdy.

Zwykle dwukierunkowa ul. Cmentarna stanie się jednokierunkowa na odcinku od ul. Powstańców Śl. do ul. Plebiscytowej. Podobnie, ul. Plebiscytowa – również zazwyczaj dwukierunkowa – będzie jednokierunkowa od skrzyżowania z ul. Cmentarną do skrzyżowania z ul. Paderewskiego.

Wszelkie wprowadzone zmiany w organizacji ruchu drogowego będą miały swoje odzwierciedlenie w ustawionych na miejscu znakach pionowych. Dodatkowo, w strategicznych punktach w okolicach cmentarza zostaną rozmieszczone patrole Policji i Straży Miejskiej, które będą miały za zadanie zapewnienie bezpieczeństwa zarówno ruchu drogowego, jak i osób przybywających na cmentarz.